XOÀI CHUA ME CAY – THỬ MÓN MỚI CHỈ VỚI 19K

————— 𝐋𝐀𝐁𝐎𝐎𝐍 𝐓𝐄𝐀 & 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 Hotline: 037 280 8884 CN1: 246 Khánh Hội, P6, Q4 CN2: 79 đường số 17 P. Tân Quy Q7 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐛𝐟𝐨𝐨𝐝 | 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞𝐟𝐨𝐨𝐝 | 𝐆𝐨𝐟𝐨𝐨𝐝 | 𝐁𝐞𝐟𝐨𝐨𝐝 #Laboontea#trasuangonquan4#trasuangonquan7