—————

☕𝐋𝐀𝐁𝐎𝐎𝐍 𝐓𝐄𝐀 & 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄🧋

☎ Hotline: 037 280 8884

📍CN1: 246 Khánh Hội, P6, Q4

📍CN2: 79 đường số 17 P. Tân Quy Q7

𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐛𝐟𝐨𝐨𝐝 | 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞𝐟𝐨𝐨𝐝 | 𝐆𝐨𝐟𝐨𝐨𝐝 | 𝐁𝐞𝐟𝐨𝐨𝐝

#Laboontea#trasuangonquan4#trasuangonquan7